KOAH  hastalığı, akciğerlerde bulunan ve bronş adı verilen hava keseciklerinin tıkanması sonucu; solunum güçlüğü, öksürük ve nefes darlığı gibi şikayetlere yol açan kronik bir hastalıktır. 

KOAH,
– İş gücü kaybı ve ölümlere yol açar.
– Toplumsal yükü yüksek olan bir hastalıktır.
– Hastalık daha çok 45 yaş üzeri erişkinlerde görülür.
– Sigara ve mesleki maruziyet gibi önlenebilir nedenlerin ortadan kaldırılması toplum sağlığı yönünden önemlidir.

Risk faktörleri nelerdir?
– Sigara içimi
– Hava kirliliği
– Isınmak amaçlı kullanılan çalı, çırpı, tezek dumanına maruziyet
– Tozlu-dumanlı iş yerlerinde çalışma
– Egzoz gazları
– Akciğerin gelişimi sırasında annenin sigara içimi
– Beslenme
– Cinsiyet
– Yaş
– Solunumsal enfeksiyonlar
– Sosyoekonomik durum

Sigara içme oranının artması nedeniyle KOAH hastalığına yakalanan kişilerin sayısı giderek artmaktadır. Sigara içen 5-6 kişiden birinde KOAH gelişmektedir. Hastaların önemli bir kısmı hastalıklarının farkında değildir, doktora şikayetleri çok rahatsız hale gelmedikçe gitmemektedirler. Oysa KOAH sinsice ilerleyen bir hastalıktır. Bu nedenle erken tanı ve tedavi önemlidir. Hastalığın en önemli nedeni SİGARA bağımlılığıdır.